o mně

V současné době mě těší spolupráce v týmu Psychoterapie Anděl.

Ke studiu  psychologie mě mimo jiné přivedla také zvědavost a touha vyznat se v lidských motivech. Na tomto oboru mě fascinovalo a dosud fascinuje, že to je jedna z mála věd, která se zabývá lidskou duší. Odsud je už jen krok ke spiritualitě. Ta má v mém životě důležité místo.

Během studií jsem začala přicházet na to, že jde především o to, poznat sebe sama, přijmout se, mít se rád a z pozice sebelásky rozvíjet svůj potenciál…

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Ve své praxi v krizovém centru jsem se od roku 2008 věnovala psychologické diagnostice a poradenství dětí od předškolního věku až po mladé dospělé. Mám zkušenosti s krizovou intervencí podporou dětí i dospělých. Několik let jsem individuálně i skupinově terapeuticky pracovala s týranými, zneužívanými dětmi, dospívajícími a jejich rodiči v rámci Dětského krizového centra, psychiatrické léčebny v Bohnicích a v Domě tří přání – organizaci, podporující rodiny a děti v krizi.

Jako lektorka jsem ve spolupráci s Českým helsinským výborem vedla besedy s rodiči, zaměřné na rozvíjení rodičovských kompetencí.  Také mě těšila spolupráce s adolescenty v zážitkovém seberozvojovém programu Staň se sám sebou.  Několik let jsem vytvářela a lektorovala víkendové workshopy, zaměřené na rozvíjení sebepoznání nadaných dětí. Dlouhodobě jsem spolupracovala s Domem Přemysla Pittra pro děti, krizovém pobytovém zařízení,  kde jsem se spolupodílela na komunitním setkávání dětí.

Mimo jiné  jsem absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PCA Institutu pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka, Kurz Integrované psychoterapie, roční kurz práce s tělem u Jitky Vodňanské, Kurz relaxačních technik, Kurz základní krizové intervence a kurz Trauma s Yvonnou Luckou, základní kurz Focusingu a dvouletý výcvik ve skupině zaměřující se na změněné stavy vědomí. Z dalších oblastní psychoterapie mě velmi oslovuje Procesově orientovaná psychologie a také Biosyntetický přístup ke klientům.

V průběhu získávání zkušeností s více a více klienty jsem objevovala skutečnost, že někdy je třeba jít ještě dále za slova a mentální koncepty a to mě přivedlo k absolvování dvouletého výcviku Maitri dýchání.  Nyní se tedy můžeme také potkat v léčivém poli dechu při hlubší práci s tělem a vědomím.

Pro svoji osobní psychickou i fyzickou rovnováhu jsem velkým fandou zdravého pohybu a to především v podobě jógy a tance.  Esenciální součástí mého života je také hudba.

Systémová omezení v rámci koronavirové krize mně přivedly na nové možnosti terapie a to Lesní terapii.

Při své práci a v životě vycházím především z principů a humanistického přístupu C. Rogerse, inspirují mě  také Virginia Satirová, Viktor Frankl, C.G.Jung, Albert Pesso, Echart Tolle, Naomi Aldort, Arnold Mindell moji přátelé a lidé, které denně potkávám, mé klienty nevyjímaje.