psychoterapie

Nabízím provázení a podporu při vašich životních změnách v bezpečném prostředí důvěry a sdílení. Vycházím především z humanistického přístupu zaměřeného na člověka. Pozornost věnujeme člověku, nikoli problému.  Cílem této terapie obvykle není vyřešit jeden konkrétní problém, ale podporovat klienta v růstu tak, aby sám mohl zvládnout nejen aktuální problém, ale i všechny další. Aby plně rozvinul své schopnosti a aby místo prožívání prázdnoty, zmatku a hledání vnější opory měl přístup ke svým vnitřním orientačním bodům.
Pracovat se zaměřením na osobu znamená vnímat a oslovovat naše (vlastní) vnitřní zdroje  a podporovat spojení s nimi. Nevycházím z představ o tom, jací by jste měli být, nýbrž z toho jací jste a respektuji Vaši jedinečnou osobitost. Snažím se porozumět Vašemu způsobu vyjadřování a podporovat Vás k nalezení své vlastní cesty ke spokojenosti.