Lesní terapie

 Jedná se obvykle o jednorázové (cca 3h), zážitkové setkání, provázení seberozvojovou cestou v přírodě Slapských lesů, kam se snadno dostane z Prahy během 40 minut.

Lesní terapie, někdy nazývaná jako lesní koupel, je inspirovaná japonským umění relaxace Shinrin-Yoku.  Je jednou z možných cest pro ty, kteří chtějí zklidnit mysl, podpořit ve vyřešení nějakého svého aktuálního problému/dilematu,  navrátit rovnováhu, relaxovat a zlepšit svůj život a zdraví.

Lesní koupel se stává stále více populární, protože nejen vědecké výzkumy, potvrzují její blahodárnost a účinnost na duševní i fyzické zdraví.

Součástí můžou a nemusí být dechové a jiné relaxační, pohybové a mindfulness techniky, meditace, práce se zvukem, hlasem, pohybem. Záleží na Vás, čemu jste otevřeni. Síla přírody a přítomného okamžiku nás podpoří.

Mám ověřeno na sobě, že dechové a jiné relaxační, meditační techniky přinášejí více vnitřního klidu a harmonie.  Velmi ráda jimi provází  tak, abyste si je mohli přenést do každodennosti.
Dovednost relaxovat, uvolnit se, je předpokladem uklidnění a duševní vyrovnanosti. Člověk, jenž se umí uvolnit v těle i v mysli, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně unaví, bývá v životě celkově spokojenější.