dětská psychologie a poradenství

Můžete se na mě obrátit zejména pokud Vaše dítě:

• se obtížně přizpůsobuje nové životní situaci (rozvod, nový partner, sourozenec)

• je hyperaktivní, má ADHD a Vy ho nezvládáte

•  krade

• má noční můry, je bojácné

• má problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)

• trpí poruchou příjmu potravy

• má zdravotní problémy – psychosomatické obtíže a lékař doporučil konzultaci s psychologem (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, enuréza, enkopréza, apod.)

 

Terapeutická péče o děti může probíhat formou individuálního nebo rodinného setkávání či formou cílené podpory některého z rodičů. Většinou jde o kombinaci těchto forem a to po vzájemné dohodě s klienty. Trvá obvykle v řádu týdnů až měsíců, někdy i déle. S ohledem na věk a osobnostní nastavení dítěte volím nástroje jako jsou terapie hrou, některé arteterapeutické, pohybové popř. relaxační techniky.

Poradenství zaměřeného na dospělé, dospívající a děti  se týká nejčastěji rozvodové, výchovné a vývojové problematiky. Popřípadě potíží spojených s CAN (syndromem zneužívaného a zanedbávaného dítěte).  Forma poradenské péče bývá většinou krátkodobá, v rozsahu několika setkání, popř. občasná setkání s delšími časovými rozestupy.