relaxace

Naučím Vás relaxační, imaginačních popřípadě meditační techniky, jejichž užívání Vám může přinést více vnitřního klidu a harmonie. Můžeme pracovat tak, že vás budu relaxací provádět, také můžeme začít s pravidelným nácvikem, aby jste si tuto dovednost mohli přenést do běžného života.
Dovednost relaxovat, uvolnit se, je předpokladem uklidnění a duševní vyrovnanosti. Člověk, jenž ovládá relaxaci, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se soustředí, méně unaví, bývá v životě spokojenější. Nejčastěji pracuji s autogenním tréningem, Jacobsonovou progresivní relaxací a různými typy vizualizací.