krizová intervence

Krizová intervence a řešení problémů

Krátkodobá forma spolupráce, kdy se potřebujete vyrovnat s krizovou situací, vstřebat a zpracovat emoce, které taková událost přinesla.  Cílem je získání opory a posílení v případech,  kdy jste Vy, nebo vaši blízcí prožili traumatickou zkušenost, či jste byli svědky takové situace a např. zážitky se vám vrací ve snech, myšlenkách, popř.se Vám děje něco, čemu nerozumíte.